CÔNG TY TNHH NATURAL LINK

Công ty TNHH Natural Link là Công ty Dược hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu - phân phối các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu và liên kết nghiên cứu với Đại Học Y Dược TP. HCM. Được thành lập ngày 10/03/2015

SỨ MỆNH

Cung cấp sản phẩm từ dược liệu được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu của Đại Học Y Dược TP.HCM đến tay người tiêu dùng tại Việt Nam

TÔN CHỈ:
   - TRUNG THỰC- CẦU TIẾN

SLOGAN:

- ALL YOUR NEED – WE CARE 

PHƯƠNG CHÂM:

- NHÂN SỰ LÀ TÀI SẢN QUÝ BÁU NHẤT CỦA CÔNG TY

 


Bình luận